ที่อยู่ ที่อยู่ 195 หมู่ 4 ตำบลกุดดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-885059
โทรสาร 044-885059